Përmbledhje

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi me sukses kompanine E-M SHALA GROUP & DEA SECURITY shpk.
Të reja

12/04/2017

TÜV AUSTRIA Albania përfundoi me sukses çertifikimin e kompanisë “E-M SHALA GROUP & DEA SECURITY shpk” në përputhje me kërkesat e standarteve ndërkombëtare ISO 9001:2008 dhe OHSAS 18001:2007.


E-M SHALA GROUP & DEA SECURITY shpk, si anëtare e grupit me të madh të kompanive të transportit rrugor në Shqipëri, e specializuar në fuhën e instalimit, aktivizimit, kalibrimit, riparimit të tahografëve dixhitale dhe analoge, u bë pjesë e portofolit të madh të TÜV AUSTRIA Albania.


Kompania TÜV AUSTRIA Albania, leader ne tregun Shqiptar dhe Kosovar, ofron një shumëllojshmëri shërbimesh në fushën e çertifikimit të produkteve, të sistemeve të menaxhimit, si dhe inspektime industriale dhe të infastrukturës me ekpertizën më te lartë teknike, besueshmeri dhe paanshmëri në fushen e çertifikimeve dhe të inspektimeve.