Përmbledhje

Trajnimi i ardhshëm për Menaxhimin e Sistemit të Cilësisë , ISO 9001:2015
Të reja

21/08/2017

Kemi kënaqesinë t’ju informojmë se TÜV AUSTRIA Academy hap sezonin e trajnimeve profesionale.

Trajnimi për Menaxhimin e Sistemit të Cilësisë , ISO 9001:2015 do të zvillohet në muajin Shtator.

Rezervoni pjesëmarrjen tuaj ose kërkoni informacione të mëtejshme duke kontaktuar tuvacademy@tuv.al ose në numrin +355 44 50023/4 .