Përmbledhje

Trajnimi për Menaxhimin e Sistemit të Cilësisë , ISO 9001:2015 - 02.10.2017

Kemi kënaqesinë t’ju informojmë se trajnimi për Menaxhimin e Sistemit të Cil...

Trajnimi i ardhshëm për Menaxhimin e Sistemit të Cilësisë , ISO 9001:2015 - 21.08.2017

ATEX- Seminar special për mbrojtjen e instalimeve industriale nga shpërthimi - 04.08.2017

TÜV AUSTRIA ACADEMY ka kënaqësinë të shpallë këtë muaj trajnimin me...

TÜV AUSTRIA Albania lider në sektorin industrial në Shqipëri. - 29.05.2017

TÜV AUSTRIA Albania përfundoi me sukses inspektimin...

TÜV AUSTRIA Albania, çertifikoi kompaninë AGRIGOSE Sh.p.k. në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar GLOBALG.A.P. për Frutat dhe Perimet. - 04.05.2017

TÜV AUSTRIA Albania , kompani degë e Organizatës Austriake të Inspektim...

4 VITET E SUKSESIT DHE ZHVILLIMIT TE VAZHDUESHEM PER TÜV AUSTRIA ALBANIA - 03.05.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA feston prezencën prej katër vitesh duke ofruar shërbime të spe...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>