Përmbledhje

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi me sukses kompanine E-M SHALA GROUP & DEA SECURITY shpk. - 12.04.2017

TÜV AUSTRIA Albania përfundoi me sukses çertifikimin e kompanisë &ld...

TÜV AUSTRIA ALBANIA lider në Shqipëri në sektorin industrial. - 29.03.2017

TÜV AUSTRIA Albania përfundoi me sukses inspektimin periodik të pajisjeve&n...

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi kompaninë ALFA Sh.A në përputhje me kërkesat e standarteve nërkombëtare ISO 9001:2008 dhe FSSC22000. - 14.03.2017

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi me sukses një nga kompanitë më t...

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi kompaninë JUBICA SH.P.K në përputhje me kërkesat e standartit ISO 50001:2011. - 07.03.2017

Një tjetër kompani shqipëtare, JUBICA SH.P.K ka implementuar dhe është &...

Jemi transferuar! - 01.03.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA ka zyra të reja! Ju mund të na gjeni në ...

TÜV AUSTRIA ALBANIA iu dha e drejta për çertifikimin e Bankës ProCredit në Shqipëri, në përputhje më kërkesat e standartit ISO 14001:2015, Sistemi i Menaxhimit Mjedisor. - 24.02.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA ka përfunduar me sukses ç...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>