Përmbledhje

Jemi transferuar! - 01.03.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA ka zyra të reja! Ju mund të na gjeni në ...

TÜV AUSTRIA ALBANIA iu dha e drejta për çertifikimin e Bankës ProCredit në Shqipëri, në përputhje më kërkesat e standartit ISO 14001:2015, Sistemi i Menaxhimit Mjedisor. - 24.02.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA ka përfunduar me sukses ç...

TÜV AUSTRIA Hellas është akredituar si trupë çertifikuese për Linjën e Kontrollit FSC® për 14 shtete. - 22.02.2017

TÜV AUSTRIA GROUP ka marrë vendimin strategjik për përmbushjen e kusht...

TÜV AUSTRIA ALBANIA çertifikon hotelin “The Plaza Tirana” në përputhje me kërkesat e standarteve ndërkombëtare ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 & ISO 22000:2005. - 20.02.2017

“The Plaza Tirana ”, Hoteli më i ri, luksoz, nderkombëtar në qyt...

Gëzuar Krishlindjet dhe Vitin e Ri nga TÜV AUSTRIA ALBANIA, ju urojmë të jetë një vit produktiv. - 19.12.2016

Misioni ynë në TÜV AUSTRIA ALBANIA ështe të sigurojmë cilësinë ...

TÜV AUSTRIA ALBANIA realizoi me sukses çertifikimin e Autoritetit të Aviacionit Civil (AAC) në Republikën e Kosovës në përputhje me kërkesat e versionit të ri të standartit ISO 9001:2015. - 21.11.2016

TÜV AUSTRIA ALBANIA pasi ka fituar të drejtën e çertifikimit të Autoritetit t&eu...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>