Gazi Natyror

Gazi Natyror

TÜV AUSTRIA Albania po zgjeron veprimtarinë e saj edhe në fushën e gazit natyror, kryesisht në sektorët e mëposhtëm:

  •  Kontroll i prodhimit të materialeve të Gazit Natyror (kontroll teknik)
  • Kontroll i ndërtimit të tubacioneve të Gazit Natyror (kontroll në terren)
  • Çertifikime me markën  CE  të njësive/instalimeve të Gazit Natyror
  • Studimet e HAZOP në instalimet e Gazit Natyror

TÜV AUSTRIA aktualisht ka kryer inspektime për tubacione të gazit natyror me presion të ulët, të mesëm, dhe të lartë në shumë projekte, të cilat përfshijnë si inspektime teknike në stacione gazi ashtu edhe në terren.