Inspektimi i Strukturave Ndërtimore  Përmes Implementimit të  TJD

Inspektimi i Strukturave Ndërtimore Përmes Implementimit të TJD

TÜV AUSTRIA ka krijuar dhe ofron një paketë të plotë të testimeve jo-destruktive në ndërtesa, me qëllim që të vërtetojë sigurinë dhe shkallën e rezistencës së tyre. Qëllimi i këtyre testeve dhe inspektimeve, të cilat kryhen për materialet bazë të ndërtesave (beton, hekura përforcues), është parandalimi dhe përballja në kohë me ndonjë problem të mundshëm “të fshehur”, përpara se këto probleme të kthehen në dështime, të cilat më vonë do të kërkojnë riparimet e nevojshme.