Personeli i Shitjes me Shumicë dhe Pakicë si dhe e Kompanive Shpërndarëse

Drejtorë të Shitjes me Pakicë

Drejtorë të Shitjes me Shumicë

Tregtarë         

Drejtorë të Jashtëm të Shitjes

Drejtorë të Tregtisë së Eksportit

Drejtorë të Tregtisë Ndërkombëtare dhe Eksporti

Drejtorë Ekzekutiv Eksporti

Drejtorë Ekzekutiv Magazinimi

Drejtorë Ekzekutiv i Zinxhirit të Furnizimit

Agjent i Shpërndarjes së Produkteve